EUROPAKO ERAKUNDEETARA BIDERATUTAKO EKIMEN JURIDIKOAK. ERRAUSTEGIAREN PROIEKTUAREN EGUNGO EGOERAZ ETA FORO ALDUNDIAK AIPATUTAKO 2019-2030 GHHKPO PROZESUAREN HASIERAZ BALORAZIOA.

GuraSOS-ek, gaurko agerraldian, Europako Erakundeetan aurkeztu berri dituen ekimen juridikoak azaldu ditu. Hauek erraustegiaren finantza ereduaren, eta bidez, batez proiektuaren beraren kolapsoa sor dezakete. Europako instituzioei eskatu die proiektuaren gauzatze kontratuaren suspentsioa, eskubide komunitarioaren lehentasunaren printzipioan oinarrituz.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak, duela bi urte egindako iragarpenaren ostean, orain arte geldirik eduki duen 2019-2030 GHHKPOren izapidetzeaz, duela egun gutxi egindako iragarpenaz ere balorazioa egin du.

Bere ustetan, GHHKPOren ekonomia zirkularraren aldeko apostua erraustegia oinarritzat duen gaur egungo proiektuarekin kontrajarria da.  Foru Aldundiari premiazko bilera bat eskatu zaio, elkarlanerako bidea irekitzeko aukera aztertzeko asmoz. Elkarlan horrek helburu bikoitza izango luke. Hondakinen 2019-2030 plana ekonomia zirkularraren norabidean benetako aurrerapen zintzoa lortzeko helburua batetik, eta bestetik Gipuzkoako gizartea zatitu duen hondakinen kudeaketaren gatazka modu adostuan konpontzea.

GuraSOSek agerraldia amaitu du esanez erraustegiaren proiektua ez dela inondik ere atzera bueltarik gabeko proiektu sendo bat, eta bere segurtasuna ere ez dagoela bermatua, kontrakoa sinestarazi nahi badute ere. Bere etorkizuna ez dagoela guztiz erabakia dio. Europar erakundeek, europar arautegia urratzen duen edo ez aztertu ostean, erabaki dezakeenaz baldintzatua dago. Baita ere aldarrikatu du, konponbiderako adostasuna bermatu behar dela eta hori soilik emango dela, ekonomia zirkularraren norbabidean jarritako herritarren egiazko partehartze eraginkor baten bidez. 

 

EUROPAKO EKIMENAK

Pasa den astean hiru ekimen aurkeztu dira:

 

 1. EUROSTAT-aren aurrean

Eskatzen da Europar instituzio honek azter dezala Espainiako kontu nazionalen komisio teknikoak egina da 2017ko apirilaren 18an txostena. Txosten honek, kontratutik eratorritako operazio ekonomikoei kontabilitate nazionalean emandako trataera du aztergai. Eurostat-i txosten berri bat igortzea eskatzen zaio,  Europar Parlamentuko eta kontseiluko kontu nazional eta erregionaletako (SEC 2010) araudian (2013ko maiatzaren 21eko EU nº 549/2013, 2013ko ekainaren 26ean BOE-n publikatua) jasotakoa aplikatuz.  EUROSTAT-ek Administrazio Publiko sektoreko operazioei ezarritako kontsiderazio metodologikoen inguruko “Government Deficit and Debt,Implemetation of ESA 2010” eskuliburuan oinarrituz, ondorioak zuzendu ditzala honako arrazoiak direla eta:

– EZ da egia, azpiegiturak erabiltzearekin lotutako arriskuen gehiengoa kontratistari behar bezala transferitzen zaiola.

– EZ da erregistratu behar “Bazkide pribatuaren kapital finkoaren eraketa gordin” gisa.

– Europar Batasuneko gehiegizko defizitaren protokoloaren testuinguruan, inbertsioaren kostuak eragin negatiboa izango du kontratua egin duen administrazio publikoaren defizit eta zor publikoan.

Halaber, GUraSOS-ek instituzio horri eskatu dio defizita eta zorpetze publikoa kontrolatzeko eta zuzentzeko mekanismoak aktibatzea, salatutako arau-hauste eta iruzurrak direla eta.

Erantzun azkar bat espero da kontuen kontrola eta gehiegizko defizitaren Protokoloaren ardura duten Europako erakundeen aldetik.

 

 1. EUROPAKO BATZORDEAREN aurrean

Bigarren ekimena, Europako Batzordearen aurrean kexak edo salaketak agertzea izan da, eskubide komunitarioaren honako araudien urraketa dela eta:

 • Ingurumenari buruzko gai orokorrak:

Principio de precaución y acción preventiva art. 174, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de  la Unión Europea

Art. 1 y 4.2 Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos. Ausencia de prevención y eficacia, principio precaución y sostenibilidad.

 • Hondakinen plangintza, prebentzioa eta ebaluazioa:

arts. 4.2, 28 (en especial 28.3, c) y d) 29 y 30 Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos

 • Herritarren partaidetza ingurumen eta ebaluazioa, prebentzioa eta plangintza arloetan:

Art.4.2 y 31 Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos en relación con los arts. 29 y 30 de la misma.

Art. 2.2 Directiva 2003/35/CE de 26 de mayo, sobre medidas de participación del público en la elaboración de determinados planes y programas de medio ambiente.

Art. 24 1 b) de la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre sobre emisiones industriales.

 • Ingurumen Baimen bateratuak

Arts 11 a), 12 f), 14.1 a) y  20.3 de la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre.

 • Kontratazioa

Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión Art. 5.1 a) y b)  en relación con el art. 20.1; Art. 5.1, último párrafo relativo al riesgo operacional; artículo 8.2 en relación con el art. 3.1 de la misma; art.26.3 y art. 43.

 

GuraSOS-k Europako Batzordeari honakoa eskatu dio:

– Espainiar Estatuaren kontrako arau-hauste prozedura bat hasteko: batetik kontratazio arloan izandako arau-hausteagatik, eta bestetik ingurumenaren eta hondakinen arloan parte-hartzeko eta justizian sarbidea izateko eskubideak urratzeagatik.

– Zuzenean inplikaturiko erakunde publikoei, hau da, GHK-ri, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailari proiektuaren kontratazioaren suspentsioa eskatzea. Bestalde, hasiera-hasieratik herritarren parte-hartzea bermatuko duen hondakinen kudeaketarako planaren berrikustea martxan jartzea eska diezaien.

Zehazki, honakoak aztertzeko:

 • Euskal Autonomia Erkidegoa bere betebeharrak betetzen al dituzten:
  • Herri hondakinen inguruko plangintzan.
  • Hondakinen kudeaketarako planik egon gabe, erraustegiaren proiektuari ingurumenaren baimena ematearekin, Ingurumenaren babeserako ardura urratu al duen.
  • Ingurumen baimena ematerakoan herritarren parte-hartzea bermatu al duen.
 • Gipuzkoako lurralde historikoko agintariek bere betebeharrak betetzen al dituzten:
  • Herri hondakinen kudeaketa planaren sei urtez behineko ebaluazioa eta berrikuspena.
  • Herri hondakinen kudeaketarako planifikazioa herritarren parte-hartzea bermatzeko betebeharra.
 • Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoak (GHK) kontrataziorako eta konkretuki kontzesiorako araudi Europarra bete al duen.

Europako Batzordeak urtebeteko epea du arau-hauste espedientea ireki ala ez erabakitzeko. Onartzen badu, Luxenburgoko Justizia Auzitegiaren bidez ebatziko litzateke gaia. Erreklamazioen aldeko ebazpenak erraustegiko kontratuaren deusezte automatikoa ekarriko luke.

 

 1. EUROPAR PARLAMENTUAREN aurrean

Azkenik, aipaturiko kexa guziak Europar Parlamentuko Eskaeretako Batzordearen aurrean aurkeztu ditu GuraSOSek.

 IMG-20180612-WA0000 (1)

Tasiok gaurko Garan (2018-6-12) publikatua.

AUZITEGI KONSTITUZIONALARI BABES ERREKURTSOA.

GuraSOS-ek baita ere azaldu du gaur babes errekurtsoa aurkeztuko duela auzitegi konstituzioanalaren aurrean. Zehazki:

– 2016ko uztailak 16ko  Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren akordioaren aurka, zeinak GuraSOS-ek egindako parte-hartze prosezuaren eskaria atzera botatzen zuen.

– GuraSOS-ek, 2017ko irailaren 27ko TSJPV epaiaren aurka sartutako kasazio-errekurtsoa, Auzitegi Gorenak 2018ko apirilaren 19an atzera bota izanagatik.

Hau da eman beharreko azken urratsa, herritarren parte-hartzearen funtsezko eskubideen urraketez Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegira kexa eraman aurretik.

GHHKPOREN IZAPIDETZEAZ EGINDAKO IRAGARPENAZ BALORAZIOA. BILERA BATERAKO GONBIDAPENA FORU ALDUNDIARI, KONPONBIDE ADOSTU BAT LORTZEKO ASMOZ.

Aurreko GHHKPOa 2002-2016-koa zen. Orain 2019-2030ko GHHKPOa aurkezten zaigu. Zer gertatu da falta diren urteekin? Nola uler liteke hutsune hau?

Gure ustez, 2019-2030 GHHKPOren izapidetzarekin hasi eta ekonomia zirkularrerako norabidean jartzeko Foru Aldundiaren, gizarteak egindako pesioei erantzun moduan ematen dela. Berandu badator ere, garaiz gaude hondakinen kudeaketarako plana elkarrekin lantzeko.

Horretarako GuraSOSek premiazko bilera baterako dei egiten dio Gipuzkoako Aldundiari, adostasun ahalik eta zabalena lortuz, osasunean berme gehien emango duen plana elkarrekin diseinatu eta garatzeko. Herritarren parte-hartze prozesua eta ekonomia zirkularra diseinu berriaren oinarrian egotearekin bat gatoz.

Berdinen arteko elkarlan bat proposatzen dugu parte-hartze benetakoa eta efektiboa izango dena eta etorkizunerako aukera guztiak irekiak izango dituena, tartean erraustegiaren Donostiak erraustegirik behar duen ala ez. Aktiboki parte hartu nahi dugu egoeraren diagnosi erreal bat lortzeko  datuen analisi eta Europaren eskakizunekin bateratutako aplikazio metodologia optimo eta homologatuarekin.

Formalismo hutsa izaten amaituko ez duen herritarren parte-hartze prozesuan lagundu eta sakondu nahi dugu.

Gure egiazko gonbidapen honen erantzunaren zain gaude. Bitartean,  beren seme alaben osasun eta etorkizun hobeagoagatik lanean dabiltzan gurasoekiko dugun hitza betetzen jarraituko dugu eta gatazka hau gainditzen lagunduko duten adostasunen bila.

PORTADA irudia

Advertisements

INICIATIVAS JURÍDICAS ANTE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS. VALORACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE LA INCINERADORA Y EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN DEL PIGRUG 2019-2030 POR PARTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL.

GuraSOS ha dado cuenta en la comparecencia de hoy de una serie de iniciativas jurídicas ante las instituciones europeas que pueden suponer el colapso del modelo financiero sobre el que se ha construido el proyecto de la incineradora. Ha solicitado a las Instituciones europeas a que insten la suspensión de la ejecución del contrato de concesión del proyecto en virtud de la primacía del Derecho comunitario.

También ha valorado el reciente anuncio de la Diputación Foral de  tramitar el PIGRUG dos años después de haberlo guardado en un cajón tras anunciar también entonces su tramitación con participación ciudadana

Ha considerado que la apuesta del PIGRUG por la economía circular camina en dirección opuesta al actual proyecto basado en la incineración y ha propuesto a la Diputación Foral mantener urgentemente una reunión a fin de explorar la posibilidad de abrir una vía de colaboración que puede materializarse en la tramitación del PIGRUG con el doble objetivo de avanzar sincera y realmente en la dirección de la economía circular y solucionar de manera consensuada el conflicto sobre la gestión de residuos que ha dividido a la sociedad Gipúzcoana.

Ha concluido afirmando que el proyecto de la incineradora no es para nada una realidad consolidada ni su seguridad está garantizada como se pretende hacer creer, que su futuro es incierto y pende de lo que resuelvan las instituciones europeas sobre su adecuación a la normativa europea de aplicación y que la solución pasa por un acuerdo que garantice la participación ciudadana eficaz y plena en la dirección de la economía circular

 

INICIATIVAS EN EUROPA.

Son tres las iniciativas presentadas la pasada semana:

1ª Ante el EUROSTAT.

Se ha solicitado que este instituto Europeo supervise el informe emitido por la Comisión Técnica de Cuentas Nacionales de  fecha 18 de abril de 2017 sobre el tratamiento en contabilidad nacional de las operaciones económicas derivadas del contrato y emita un nuevo Informe en el que con aplicación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010) aprobado mediante el Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, publicado en el BOE de 26 de Junio de 2013 y en base a las consideraciones metodológicas aplicables a las operaciones del sector Administraciones Públicas fijadas por Eurostat en su manual “Government Deficit and Debt,Implemetation of ESA 2010” corrija sus conclusiones, declarando que a la vista de la documentación estudiada:

– NO es cierto que se transfieran de manera adecuada al contratista la mayor parte de los riesgos vinculados a la demanda y a la disponibilidad de la infraestructura.

– NO debe registrarse como “formación bruta de capital fijo del socio privado”.

– El coste de la inversión tendrá incidencia sobre el déficit y la deuda pública de la administración pública contratante en el contexto del Protocolo de Déficit Excesivo en la unión Europea.

Así mismo ha solicitado de esa institución la activación de los mecanismos de control y corrección del déficit y endeudamiento público en relación a los incumplimientos y fraude denunciados.

Esta vía no está sometida a plazo y se prevé una respuesta relativamente rápida por parte de las instituciones europeas encargadas del control de la contabilidad nacional y del Protocolo sobre el déficit excesivo.

2ª Ante la COMISIÓN EUROPEA.

La segunda iniciativa ha consistido en una serie de quejas o denuncias ante la Comisión Europea por incumplimiento de Derecho comunitario, entre otras las siguientes normativas:

 • Generales en materia ambiental:

Principio de precaución y acción preventiva art. 174, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de  la Unión Europea

Art. 1 y 4.2 Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos. Ausencia de prevención y eficacia, principio precaución y sostenibilidad.

 • Planificación de residuos, prevención y evaluación:

arts. 4.2, 28 (en especial 28.3, c) y d) 29 y 30 Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos

 • Participación ciudadana en asuntos medio ambientales y evaluación, prevención y planificación:

Art.4.2 y 31 Directiva 2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos en relación con los arts. 29 y 30 de la misma.

Art. 2.2 Directiva 2003/35/CE de 26 de mayo, sobre medidas de participación del público en la elaboración de determinados planes y programas de medio ambiente.

Art. 24 1 b) de la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre sobre emisiones industriales

 • Autorizaciones Ambientales Integradas:

Arts 11 a), 12 f), 14.1 a) y  20.3 de la Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre

 • Contratación:

Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión Art. 5.1 a) y b)  en relación con el art. 20.1; Art. 5.1, último párrafo relativo al riesgo operacional; artículo 8.2 en relación con el art. 3.1 de la misma; art.26.3 y art. 43.

GuraSOS ha solicitado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de infracción frente al Reino de España en aras al cumplimiento de la legalidad comunitaria en materia de contratación, derecho de participación y acceso a la justicia en asuntos medio ambientales, protección del medio ambiente y residuos; inste a los organismos públicos directamente implicados, la entidad pública local GHK (Consorcio de residuos de Gipuzkoa), la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco a que respectivamente suspenda la ejecución del contrato de concesión del proyecto en virtud de la primacía del Derecho comunitario, pongan en marcha los procedimientos de Revisión de la Planificación de Gestión de Residuos garantizando el derecho de la ciudadanía a participar en su elaboración desde el primer momento.

En concreto, para concluir si:

 •  La autoridad regional del Reino de España de la Comunidad Autónoma Vasca está cumpliendo las obligaciones de:
  • planificación en materia de residuos municipales.
  • protección del medio ambiente en el expediente de autorización ambiental de la planta de valorización de residuos en construcción en contra o sin la previsión de un plan de residuos.
  • garantizar la participación ciudadana en el expediente de autorización ambiental del denominado Complejo Ambiental de Gipuzkoa y en concreto de la planta de valorización de residuos en construcción.
 • La autoridad local del territorio Histórico de Gipuzkoa está cumpliendo las obligaciones de:
  • planificación en materia de residuos municipales y en concreto el deber de evaluación y revisión de los mismos como máximo cada seis años.
  • garantizar la participación ciudadana en la planificación en materia de residuos municipales.
 • La entidad contratante Consorcio de Residuos de Gipuzkoa GHK ha cumplido la normativa europea en materia de contratación y en más en concreto de concesiones.

La Comisión Europea tiene un plazo de un año para decidir si abre o no ese expediente de infracción. Si accede, el asunto terminaría siendo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo cuya resolución, de ser favorable a la denuncia, supondría la automática rescisión del contrato de la incineradora

3ª Ante el PARLAMENTO EUROPEO.

Por ultimo ha presentado las anteriores denuncias ante la Comisión de Peticiones del parlamento europeo.

 

Viñeta de Tasio publicada en Gara (2018-6-12)

 

RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

GuraSOS ha anunciado que el hoy va a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de 28 de julio del 2016 que desestimó la petición de GuraSOS de realizar un proceso de deliberación participativa en el seno del PIGRUG 2016-2030 y contra la providencia de 19 de abril del 2018 de la Sala del contencioso administrativo del Tribunal Supremo que inadmitía la preparación del recurso de casación contra la sentencia del TSJPV del 27 de septiembre del 2017 que desestimó el recurso de GuraSOS contra aquella resolución.

Este es el último paso previo para que la denuncia de GuraSOS sobre vulneración de derechos fundamentales por ausencia de participación ciudadana llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

 

VALORACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PIGRUG. INVITACIÓN A UNA REUNIÓN PARA UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA Y CONSENSUADA

El anterior PIGRUG era 2002-2016. Ahora se nos presenta el PIGRUG 2019-2030. ¿ qué ha pasado con los años que faltan? ¿cómo se explica ese vacío?

Creemos que la decisión de la Diputación de comenzar la tramitación del PIGRUG 2019-2030 y apuntar hacia la Economía circular responde a la presión de la sociedad civil que está dando pasos decididos en esa dirección y que aunque llega tarde, estamos a tiempo de abordar juntos el plan integral de gestión de residuos.

Para ello GuraSOS emplaza a la Diputación de Gipuzkoa a una reunión urgente para avanzar juntos en el diseño y desarrollo del Plan con las máximas garantías en lo referente a la salud y con el firme propósito de buscar un amplio consenso. Coincidimos en la idea de que el proceso de Participación-Ciudadana y la Economía Circular establezcan la base desde donde se realice el nuevo diseño.

Proponemos un trabajo colaborativo de igual a igual, donde la participación sea real y efectiva con todas las posibilidades de futuro abiertas, incluida la necesidad o no de la incineradora de Donostia. Queremos participar activamente en alcanzar un diagnóstico común de la situación, con un análisis de los datos y la aplicación consensuada de una metodología optima y homologada a las exigencias europeas.

PORTADAcast irudia

Queremos colaborar y profundizar en lo que será el proceso de participación ciudadana para que no termine siendo un puro formalismo.

Esperamos una pronta respuesta a nuestra sincera invitación. Mientras tanto continuaremos cumpliendo nuestra promesa de madres y padres que velan por la salud y el mejor futuro para nuestras hijas y en la búsqueda de los consensos necesarios que nos ayuden a superar este conflicto.