GURASOSen IRITZIZ ERRAUSTEGIAREN OBREN HASIERAREKIN EZ DA EZER BUKATZEN.

 

GuraSOSen helburua hauxe da: proiektua gelditzea eta hondakinen politika partekatu bat eraikitzea.

 Horretarako guztirako lau iniziatiba nagusi planteatzen ditu: 1) defentsa juridikoa, 2) egitasmoaren finantziazioa kolokan jartzea, 3) denon artean hondakinen kudeaketarako politika komuna eraikitzea, eta, horretatik, PRIGRUG2017-2030ri forma ematea, hori oraindik egiteke baitago, eta 4) iniziatiba ekintzaile bat bultzatzea, gizartearen babesa izango duena, eta bai Gipuzkoa baita bertako industria sarea ere, hondakinen kudeaketan erreferentzia teknologikoa zein soziala bihurtuko dituena.

Obren hasierarekin fase berri batean sartuko gara, noski. Baina horrek ez du esan nahi ezer bukatu denik, ezta “zalapartekin” amaitu denik, berriki foru bozemaileak gustu txarrez adierazi duen legez.

Herritarron eskubideon aldarrikapen zibila eta demokratikoa “zalaparta” dela iruditzen bazaie, euren jarrera demokratikoa aztertu beharko lukete. Eta, jakina, gure helburua lortu arte temati jarraituko dugu. Sarritan esan izan dugu: amak eta aitak gara, gurasoak gara, ez gehiago eta ez gutxiago. Hondakinen kudeaketarako erraustegi bat eraikitzeko erabakia hartu dela ikusten ari gara bestelako alternatibak eta bideak arakatu eta eztabaidatu gabe. Horrek guztiak ezinegona sortzen digu. Jakiteko, ezagutzeko, iritzia emateko, erkatzeko eta parte hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Bizitzarako eta osasunerako berme handiena izateko eskubidea, alegia. Eta ez dugu etsiko. Aurtengo otsailaren 19an Donostiako kaleak lepo bete ziren gero eta zabalagoa eta handiago den eskakizun horren alde.

Nolanahi ere, Foru Aldundiko agintaritzak egitasmoa hasi du herritarroi parte hartzeko eskubidea ukatuz, eta Legea ez betez, ezta beraien hitzak ere. Non geratu da  eman zuten hitza adierazi zutenean 2016 urte bukaerarako PIGRUG 2017-2030 parte hartze prozesu baten bitartez tramitatu eta aprobatuko zutela?

Bideoa webgune honetan ikus daiteke, non besteak beste onartzen duten ere aurretik ez dela behar bezalako parte hartze prosezurik izan:

http://www.gipuzkoa.tv/es/detalle-video/video/presentacion-del-proceso-de-participacion-pigrug-2017-2030

asensio rueda de prensa

Gizartearen gero eta parte zabalagoa da egin dutena eta egin duten moduan begi onez ikusten ez duena.

Mespretxatu duten gizarteari erronka bota diote, Gipuzkoaren etorkizuna ustelkeria kasuekin lotutako ikerketetan agertzen diren enpresen eskuetan utziz, URBASER esaterako.

Zeinek berma dezake gaur gaurkoz obrak ez direla geldituko arrazoi horiengatik? Norbaitek sinets al dezake URBASERen “zalaparta”k –hori bai dela “zalaparta, Lasa jauna- ez duela ondoriorik ekarriko inbertsioaren bideragarritasun ekonomikoan zein eraginkortasunean?

GuraSOSen iritziz, gizarteak bere lekua eskatuko du. Eta agintariek saihestu nahi zuten hori izango dute. DEBATEA izango dute, PARTE HARTZEA izango dugu, eta AKORDIOA lortuko dugu.

Galdera bati erantzuteko deitu zaituztegu gaur: Eta orain zer? Zer proposatzen du GuraSOSek hemendik aurrera?

Alde batetik, herritarron eskubideen defensa juridikoarekin jarraituko dugu, jakinajusticia europa (GuraSOSek martxan jarritako 4 prozedura irekita daude). Gauzak horrela, datozen egunotan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko lehenengo salak PIGRUG 2002-2016ko gaineko suspentsio eskaeraren ebazpena ebatziko du. Lehenago esan dugun moduan, defentsa judizialarekin bukaeraraino iritsiko gara, beharrezkoa balitz Europaraino.

Nolanahi ere, ez dugu bide hori bakarrik jorratuko, eta ez gara zain geldituko.

Money coins fall out of the golden tapBeste aldetik, mundu globalizatu honek eskaintzen dizkigun aukerak aintzat hartuta, guraso eskandinaviarrekin komunikazio bide bat zabalduko dugu. Beraien pentsio fondoek Donostiako erraustegia finantzatuko dute, Meridiam taldearen bitartez. Talde hori UTEaren bazkidetzaren gehiengoa du, %50a. Atzo bertan lehen urratsa emangenuen: Parisen egoitza duen talde finantziero horrekin harremanetan jarri gara. Bere elkartearen gutun etikoa ezagutzen dugu, baita inbertsio arduratsuaren printzipioen gaineko konpromisoa. Horrela, geure iniziatiba sozial zein juridikoen gaieneko informazioa helarazi diegu, eta, horrekin batera, geure kezka ingurunearekin zein eskubide zibilekin lotutako gaiekiko, horiek ez direla bermatu ulertzen dugulako. Horrekin batera, Urbaserren etorkizunaren inguruko ziurgabetasuna, eta beren jardueraren gaineko susmoak. Hori guztia beraiek erabaki dezaten ea azken enpresa horrek betetzen dituen ala ez gutun etikoan jasotzen dituen printzipioak. Printzipio horiek ustelkeriarekin lotuta egon daitezkeen transakzioak eta gizartearen oinarrizko eskubideka ez errespetatzea baztertzen dituzte. Printzipioek, ordea, ingurumenarekiko proiektuak eta gertuko ekonomiaren garapena bultzatzen dute.

Horretaz gain, GuraSOSek denon artean eraikiko den AKORDIOA proposatzen du, hau da, hondakinen kudeaketarako politika partekatua.

Gizarteari datozen hilabeteotan garatzeko bi iniziatiba proposatzen dizkiogu: lehenengoak herritarron parte hartzea du oinarria: bigarrengoak, hondakinen kudeaketarako eredu berritzailea eta gipuzkoarra oinarri izango duen aktibazio ekonomikaren aldeko apustua.

PORTADA irudia

HITZA-HARTU PARTE HARTZE PROZESUA

Lehenengoak, HITZA-HARTU deiturikoak, aurrekaririk gabeko herritarron parte hartze prozesua martxan jartzea du helburu, gizartetik antolatua izango dena, eta neutraltasun eta zorroztasuna bermatzeko, gizarteko sektore ezberdinetan ordezkari esanguratsuez osatutako berme batzorde bat izango duena.

Hiru norabide dituen prozesua izango da, beti ere, adostasuna bilatuko duena: kohesio sozial handiena lortzea, osasunaren babes handiena lortzea, eta gaia Europako araudiari egokitzea.

hitza-hartuGaian adituak direnekin eta UPV/EHUko “Parte Hartuz” ikerketa taldearen laguntzarekin Gipuzkoa osorako parte hartze prozesua diseinatuko da. Bi mahai osatuko dira paraleloki: bata mahai teknikoa, hondakinen kudeaketan eta osasun publikoan adituak direnekin, eta mahai sozial bat sentsibilitate ezberdinetako ordezkariak bilduko dituena. Prozesuaren emaitza izango da 2017-2030 Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketa Planaren proposamena.

 _XP13491

GIPUZKOA + TECHNOLOGY

Bigarren iniziatibak ikuspegi ekonomikoa eta pragmatikoagoa du. Iniziatiba ekintzaile bat martxan jartzeko proposamena da, Gipuzkoa hondakinen kudeaketaren gaian erreferentzia teknologiko eta soziala bilakatzeko asmoarekin. GIPUZKOA+TECHNOLOGY jarri diogu izena.

Sin títuloGipuzkoak baldintza objektiboak biltzen ditu hondakin kudeaketaren gaian nazioarteko eredua izan dadin. Prebentzioan, berrerabilpenean eta birziklapenena inbertsioa zein ikerketa egitea proposatzen dugu. Hondakinen kudeaketa eta parte hartzearen inguruan eredu eta praktika onak esportatzea proposatzen dugu. Industria oso bat (aberastasuna, lanpostuak…) sortzea hondakinen kudeaketaren gaiarekin, alegia.

Azken batean, Gipuzkoak duen eta azken urteotan sortu dugun energia pilotikoa, instituzionala, teknologia, eta batze ere, sozialaz baliatzea eta norabide egokian jartzea, errentagarritasun soziala eta ekonomikoa lortze aldera.

Iniziatiba horien inpaktu ekonomikoa oso altua izan daiteke, are gehiago kohesio soziala lortze aldera izan dezakeen eragina, baita ekonomiaren gaineko ondorio positiboak ere.

Advertisements

PARA GURASOS CON EL INICIO DE LAS OBRAS DE LA INCINERADORA, NO TERMINA NADA.

 

Tiene como objetivo paralizar el proyecto y construir una política común de gestión de residuos.

Para ello plantea 4 principales iniciativas: 1) defensa juridica, 2) desestabilizar la financiación del proyecto, 3) construir entre todos una política común de gestión de residuos que dará forma al aún inexistente PIGRUG2017-2030, y 4) promover una iniciativa emprendedora con impulso social que buscará convertir a Gipuzkoa y su red industrial en una referencia tecnológica y social en la gestión de los residuos.

 

Con el inicio de las obras, obviamente entramos en una nueva fase. Pero ello no quiere decir que se haya cerrado nada aún ni se hayan terminado “los follones” como ha dicho el portavoz foral con evidente mal gusto.

Si el ejercicio cívico y democrático por la cuidadanía de sus derechos les parece un “follón” es que tienen que hacerse mirar su talante democrático. Y desde luego que vamos a seguir erre que erre hasta conseguir nuestro objetivo. Lo hemos dicho muchas veces, somos padres y madres, nada más y nada menos, padres y madres que vemos con inquietud el hecho de que se haya apostado por la incineradora sin que se hayan debatido otras posibles alternativas reales a la gestión de residuos. Reivindicamos el derecho a saber, conocer, opinar, contrastar, participar. El derecho a contar con la mayor garantía para la salud y la vida.  Y no nos vamos a resignar. El 19 de febrero de este año, se llenaron las calles de Donostia en favor de esta demanda social, cada vez más mayoritaria.  

Sin embargo, las autoridades forales han iniciado este proyecto negando a la ciudadanía el derecho a participar, incumpliendo la Ley e incluso sus propias promesas públicas. Donde ha quedado aquella promesa de tramitar y aprobar el PIGRUG 2017-2030 previo proceso de participación que anunciaron con bombo y platillo como uno sin precedentes para finales de 2016??? 

El vídeo donde hacían tal anuncio y reconocían que previamente no hubo un proceso de participación como tal, puede verse en http://www.gipuzkoa.tv/es/detalle-video/video/presentacion-del-proceso-de-participacion-pigrug-2017-2030

asensio rueda de prensa

Cada vez más sectores de la sociedad no ven con buenos ojos lo que han hecho y sobre todo las formas con que lo han hecho.

Retan a la sociedad a la que han despreciado, dejando el futuro de Gipuzkoa en manos de empresas implicadas en las investigaciones criminales más escandalosas de corrupción como es URBASER.

¿Quién puede garantizar a fecha de hoy que las obras no van a quedarse empantanadas como consecuencia de esa circunstancia? ¿Es que alguien cree que el “follón” de urbaser -eso sí es un follón Sr. Lasa- no va a tener consecuencias en la viabilidad financiera de la inversión o incluso en su operatividad?

GuraSOS cree que la sociedad va a reclamar su lugar. Y si eso es lo que pretendían evitar, eso tendrán. Tendrán DEBATE, tendremos PARTICIPACION y haremos posible el ACUERDO.

Hoy os hemos convocado principalmente para responder a una pregunta obvia ¿Y ahora qué? ¿qué propone guraSOS de aquí en adelante?

Por un lado, por supuesto que seguiremos con la defensa judicial de los derechos de la ciudadanía (hay 4 procedimientos justicia europajudiciales promovidos por guraSOS en marcha). De hecho en los próximos días la sección primera del TSJPV debe resolver una solicitud de suspensión de la vigencia del PIGRUG 2002-2016. Y como hemos dicho con anterioridad seguiremos hasta el final con la defensa judicial, si es necesario hasta llegar a Europa.

Pero ni nos vamos a limitar a esta vía, y ni mucho menos nos vamos a quedar esperando.

Vamos a articular entre todas una contestación cívica, plural, unitaria, imaginativa, generalizada, constructiva pero firme a la vez.

Aprovechando las posibilidades que nos ofrece este mundo globalizado, vamos a abrir una vía de comunicación con los padres y madres escandinavos cuyos fondos de pensiones van a financiar la incineradora de Donostia, a través del grupo financiero Meridiam (socia Money coins fall out of the golden tapmayoritaria de la UTE con el 50%). Ayer mismo dimos el primer paso, iniciando el contacto con el grupo financiero, con sede en Paris. Conocemos la carta ética de su compañía y su compromiso con los Principios para la inversión responsable. Así, les hemos trasladado información sobre nuestras iniciativas sociales y jurídicas y nuestra preocupación por los aspectos medio ambientales y de derechos cívicos que entendemos no se han garantizado, así como la incertidumbre sobre el futuro de Urbaser y las graves sospechas sobre su modo de actuación corrupta y criminal, en aras a que puedan valorar si la misma cumple con los compromisos que han contraído con las familias ahorradoras que han confiado en su compañía y sus propios principios, recogidos en su carta ética. Principios que rechazan transacciones que pudieran estar salpicadas por la corrupción, la falta de garantías de cumplimiento de los derechos fundamentales de la sociedad. Principios que promueven aquellos proyectos respetuosos con el medioambiente y el desarrollo de economía local.

Por otro lado GURASOS propone CONSTRUIR ENTRE TOD@S UN ACUERDO MEJOR, UNA POLÍTICA COMÚN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Proponemos a la sociedad dos iniciativas sociales para desarrollar en los próximos meses: una de participación ciudadana bajo el nombre de “Hitz-hartu”; y otra denominada “Gipuzkoa + Technology”, una apuesta seria por una activación económica sobre la base de un modelo gipuzcoano innovador de gestión de residuos, dos iniciativas que presentaremos a continuación.

 PORTADAcast irudia

EL PROCESO CÍVICO DE PARTICIPACION HITZA-HARTU

hitza-hartuLa primera de ellas denominada HITZ-HARTU va a consistir en la puesta en práctica de un proceso de participación sin precedentes, organizado desde la sociedad civil y cuya neutralidad y rigurosidad será garantizada por una Comisión Garante formada por profesionales de reconocido prestigio y representativos de diferentes ámbitos de la sociedad.

Un proceso para llegar al acuerdo, al consenso, tomando como base tres directrices: mayor cohesión social , mayor protección a la salud y mayor acomodación a las políticas europeas en la materia.

Con la colaboración de profesionales en la materia y el grupo de investigación de la UPV/EHU “Parte Hartuz” se diseñará un proceso de participación para toda Gipuzkoa.

Paralelamente se conformarán una mesa técnica con presencia de expertos en gestión de residuos y de salud pública y una mesa social con representación de todas las sensibilidades.

El proceso concluirá con una propuesta terminada del Plan de Prevención y gestión de Residuos 2017-2030.

 _XP13491

GIPUZKOA + TECHNOLOGY

La segunda iniciativa tiene un componente más económico y pragmático. Bajo la denominación GIPUZKOA + TECHNOLOGY se propone poner en marcha una iniciativa emprendedora con impulso social que buscará convertir a Gipuzkoa en una referencia tecnológica y social en la gestión de los residuos.

Sin títuloGipuzkoa reúne las condiciones objetivas para tratar de convertirla en referencia de la gestión de los residuos a nivel internacional. Proponemos dedicar inversiones a la investigación y el desarrollo en la aplicación tecnologías en materia de prevención, reutilización y reciclaje. Exportar modelos de gestión de residuos y de participación social. Generar una industria (riqueza, puestos de trabajo,…) en torno a la gestión de residuos.

En definitiva se trata de aprovechar toda la energía política, institucional, tecnológica y especialmente social que hemos generado durante los últimos años, direccionarla correctamente y rentabilizarla social y económicamente.

El impacto económico directo de la iniciativa se nos antoja muy importante pero, sobre todo, lo que resulta más atractivo aún, es el efecto positivo que esta iniciativa puede tener para con la necesaria cohesión de la sociedad guipuzcoana y los efectos positivos generales sobre su economía.