EPAITEGIAK EMANDAKO AZKEN EPAIA, ETA HARTAZ ALDUNDIAK EGINDAKO IRAKURKETAZ. GURASOS-EN BALORAZIOA.

Donostiko epaitegiak (administratibo kontensiosoko 2.a) GuraSOS-ek partehartze prozesuaren inguruan sartutako errekurtsoa atzera bota du. Hondakinen kudeaketaren inguruko partehartzean aukera guziak eztabaidatu zitezen, baita erraustegia bera egin edo ez egitearena ere GuraSOS-ek Diputazioari egindako eskaera atzera botatzen zuen GFA-ren akordioak (uztailak 28ko). Honen aurka GuraSOS-ek errekurtsoa sartu zuen, oinarrizko eskubideen urraketa moduan argudiatuz. Errekurtso hau da atzera bota duena oraingo epai honek.

Sententzia ez da sartzen baloratzera foru erabakia legera egokitzen den edo ez. Aspektu formaletan geratzen da, partehartze eskubidea giza eskubide edo oinarrizko eskubide bat dela ukatzen du, eta bere izaera politikoa ukatuz, tramite administratibo soil batera mugatzen du.  Sententzia ez da behinbetikoa, TSJPVan errekurtsoa sartzeko aukera dago, egiteko asmoa duguna. Are eta gehiago, bide judiziala luzea da eta azken pausua Europako Giza Eskubideen Tribunalera jotzea da. Horretan ari gara.

AURRETIAZKO AZALPENAK

Hedabideren batek zer argitaratu duen ikusita, eta Aldundiak zer azalpen eman duen, argitu behar dugu GuraSOSek abiatuko duen bide judizialetik lortu nahi duena DENBORA DELA akordio batera iristeko, eta hain zuzen konponbide adostua. Haren helburua ez da ezein proiektu “atzeratzea”, baizik eta konponbidearen azeleragailua sakatzea. Horrekin batera herritarren informaziorako eskubidea eta parte-hartzekoa bermatu nahi ditu.

Era berean hasiera-hasieratik esan dugu prest gaudela parte-hartzeari buruzko auzia europar auzitegietan ebatz dadin. Horretxegatik erabaki genuen bide arruntetik ez justicia europabaizik eta bide berezitik errekurritzea, oinarrizko eskubideak babesteko bidetik, ze bide honek bermatzen baitu Giza Eskubideen Europar Auzitegira heltzea.

Bide judiziala ez da gure dinamikaren tresnarik garrantzizkoena. Beti esan izan dugu azken hitza herritarrek izango dutela eta inork ezingo duela galarazi gizartea informatua egon dadin, eta gaiaz eztabaidatu eta parte har dezan. Inork ezingo du galarazi parte-hartze eskubidea, eta herritarrek erabaki ahal izateko duten eskubidea.

 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN JOKABIDEAK TRISTURA SORTZEN DIGU.

Tristura ematen digu ikusteak Aldundiak elkarren aurka jartzen dituela politikari profesionalen demokrazia ordezkagarria eta demokrazia zuzena, osagarriak izan behar luketenean.

Gai publikoetan herritarren parte-hartzea tramite administratibo huts batera murriztea, herritarrek zuzenean politika egiteko duten gaitasunari muzin eginez, atzerapausoa da, atzerakoia da eta ez dator bat Europan, eta munduan ere, bereziki ingurumenaren arloan bizi dugun garaiarekin.

Gainera atzera emandako pauso bat da eta Gipuzkoako kalitate demokratikoa hobetzeari uko egitea da. Tristura ematen digu Aldundia herritarrei bizkarra ematen ikusteak, herritarren parte-hartzeari buruzko uztailaren 8ko 1/2010 Foru Arauak ekarri behar zuen aurrerapen demokratiko eta foru berezitasuna zapuztu baitu, eta parte-hartzeak duen izaera politikoari muzin egin baitio eta halaber, hark duen oinarrizko eskubidearen izaerari.

Aipatutako Foru Arauak garbi asko karakterizatzen du herritarren parte-hartze eskubidea benetako funtsezko eskubide gisa, foru arloko gai publikoetan parte-hartze politiko zuzena izateko. Foru Arauak bere Hitzaurrean bere burua berritzailetzat jotzen du eta “herritarren partaidetza zuzenerako formak bultzatzeko beharra, hain zuzen ere, demokrazia ordezkagarriaren instituzioen osagarri modura” aldarrikatzen du eta horretarako lurralde historikoko herritarren partaidetza zuzenerako tresnak eta prozedura espezifikoak ezartzen ditu, zentzurik zabalenean.

Nahikoa da Foru Arau horren 5.1. artikuluan dagoen parte-hartzeko eskubidearen definizioari erreparatzea ondorioztatzeko benetan aipaturiko oinarrizko eskubidearen adierazpide dela: “Gipuzkoako lurralde historikoko egoiliarrek, bai zuzenean bai dagozkien herritar erakundeen bidez, eskubidea dute Foru Aldundiaren eskumen diren gai publikoen kudeaketan parte hartzeko.”

Alabaina, Aldundiak epaiketan justu kontrakoa defendatu du. Ukatu egin du entitateak eskubide horren titular izateko aukera, eta parte-hartzeari izaera politikoa ukatu dio.

Eta geure buruari galdetzen diogu, zer iritzi ote dute horretaz Foru Araua onartu zuten Batzar Nagusiek?

JJGG

Ez du ematen Foru Aldundia oso prest dagoenik hondakinen kudeaketari buruzko politikaren gainean debate publikoa egiteko, nahiz eta 2016ko ekainaren 6an egin zuen agerraldian horretarako konpromisoa hartu zuen. Okasio hartan ingurumeneko foru diputatua den Asensio jaunak PIGRUG 2017-2030 berria egiteko partaidetza prozesua iragarri zuenean, 2016ko uztailaren eta abenduaren artean egitekoa, azpimarratu zuen lehenbiziko aldia izango zela arlo honetan partaidetzako prozesu publikoa egingo zela, baina bertan behera geratu zen, ez genuen hartaz beste ezer jakin.

asensio-presentación participación

Bideoa webgune honetan ikus daiteke: 

http://www.gipuzkoa.tv/es/detalle-video/video/presentacion-del-proceso-de-participacion-pigrug-2017-2030

Gainera, kasu honetan, parte-hartzeko eskubidea erabat lotua dago ingurumena babesteko langintzarekin eta osasunerako eskubidearekin eta geure osotasun fisikoarekin eta geure seme-alabenarekin. Halaxe ulertu du Giza Eskubideen Europar Auzitegiak (GEEA) 1995ean GFAk defendatutakoa baino geroagoko epaietan (2004ko azaroaren 10eko epaia eta 2012ko urtarrilaren 10eko epaia, Di Sarno afera Italiaren aurka), zeinetan, hondakinen kudeaketari dagokiolarik, eskatzen duen herritarrek jaso dezatela izan dezaketen kaltearen ebaluazioa egiteko adinako informazio. Herritarrek ingurumenaren gaineko informazioa lortzeko duten eskubidea lotua dago bizitza pribatua errespetatua izateko duten eskubidearekin.

Ildo berean, Europar Batasuneko Eskubide Funtsezkoen Kartak (2010eko martxoaren 30eko Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean)ingurumena babesteko eskubidea eskubide funtsezkotzat jotzen du.

Ulertzen dugu GuraSOSek baliatutako ekimenak argiro gainditzen duela partaidetza administratibo hutsa, eta benetako partaidetza politiko eta zuzenekoan kokatzekoa dela, eta dudarik gabe funtsezko eskubideei eragiten diela, eta Foru Aldundiak aukera galdu duela legezko testuek eta europar epaiek zedarritzen duten garai berrira atxikitzeko, herritarren partaidetzarako eskubidearen ikuspen erredukzionistari eutsiz, zeina, gainera, bereizten den egokiro zabaltzeko asmotan izan zen foru arautegi propiotik.

 

GIZARTEAK IZANGO DU AZKEN HITZA

Ez gara nekatuko gogoratzeaz, esaten dutena esaten dutela, jartzen diren bezala jartzen direla, GAI PUBLIKOETAN ZUZENEAN PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA (hondakinak kudeatzeko politika) dugula, GURE eskubidea baita, GIZA ESKUBIDEA, nazioarteko tratatuek onartua, eta gainera erabili egingo dugu. Parte hartuko dugu erabakian. Eta erabakia adostua izango da. Denborak esango du.

Ildo horretan GuraSOSek jendaurrean datozen egunetan jakinaraziko dituen datozen hilabeteetako jarduketa-lerroak iragartzen ditu.

Garrantzi handiko bi gizarte ekimen dira, irudimentsuak eta berritasun handikoak, GuraSOSen iritzian, egoera desblokeatzea lortuko dutenak eta aldi berean hondakinen kudeaketarako konponbide adostura heltzea ere bai.

Haietako bat izango da hain zuzen HITZA-HARTU izenekoa, orain arte aurrekaririk ez duen partaidetza prozesua abian jarriko duena, gizarte zibiletik antolaturikoa.

Advertisements

VALORACIÓN de GuraSOS de la SENTENCIA sobre derecho de participación y de la LECTURA HECHA POR LA DIPUTACIÓN

El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Donostia ha desestimado el recurso interpuesto por GuraSOS contra el acuerdo de la DFG de 28 de julio que desestimó nuestra petición de realizar un proceso de deliberación participativa sobre la gestión de los residuos que incluyera todas las opciones, es decir también la de no hacer la incineradora. GuraSOS interpuso ese recurso justificando que la decisión de la Diputación suponía un atropello al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (especialmente aquellos relacionados con el medio ambiente).

La sentencia no entra a valorar si la decisión foral se ajusta o no a la ley. Se queda en los aspectos formales, negando que el derecho de participación sea un derecho humano o fundamental y negando su naturaleza política, relegándolo a un mero trámite administrativo. La sentencia no es firme y cabe interponer recurso de apelación ante el TSJPV, lo cual haremos. Es más, la vía jurídica es larga y el último paso es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos estamos preparando para ello.

ACLARACIONES PREVIAS

Hemos de aclarar, ante lo publicado por algún medio y lo manifestado por la Diputación que GuraSOS con la vía judicial emprendida lo que pretende es GANAR TIEMPO para poder alcanzar un acuerdo y una solución consensuada. No busca “retrasar” ningún proyecto, sino acelerar esa solución. También busca garantizar el ejercicio de los derechos de información y participación de la ciudadanía.

justicia europaTambién hemos dicho desde el principio que estamos preparados para que el litigio sobre la participación tenga que resolverse ante los Tribunales europeos. Ese es el motivo por el que decidimos recurrir no por la vía ordinaria sino por la vía especial de amparo de derechos fundamentales, pues esta garantiza llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La vía judicial no es el instrumento más importante en nuestra dinámica. Siempre hemos dicho que la última palabra la tendrá la ciudadanía y nadie va a poder impedir que la sociedad se informe, debata y participe. Nadie va a poder impedir el derecho de participación y el derecho a decidir de la sociedad.

 LA ACTUACIÓN DE LA DFG NOS PRODUCE TRISTEZA

Nos entristece observar que la Diputación pretende enfrentar la democracia representativa de los políticos profesionales con la democracia directa cuando debieran ser complementarias.

Relegar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a un mero trámite administrativo, desconociendo la capacidad de la ciudadanía a hacer política directamente es un paso atrás, es retrógrado y no va con los nuevos tiempos en Europa, ni en el mundo, especialmente en materia de medio ambiente.

Supone, además, un paso atrás y una renuncia a mejorar la calidad democrática de Gipuzkoa. Nos produce tristeza ver a la Diputación dando la espalda a la ciudadanía, renegando de la singularidad foral y del avance democrático que supuso la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio sobre participación ciudadana, desconociendo ahora el carácter político de la participación y su naturaleza de derecho fundamental.

La Norma Foral caracteriza claramente el derecho de participación ciudadana regulado por la misma como un auténtico derecho fundamental de participación política directa en asuntos públicos forales. La Norma Foral en su Preámbulo se autocalifica de innovadora y se propugna como instrumento para impulsar “formas directas de participación ciudadana, que complementen las instituciones de la democracia representativa” La Norma señala que está estableciendo “instrumentos y procedimientos específicos de PARTICIPACION DIRECTA de la ciudadanía EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO”.

Basta detenerse en la definición del Derecho a la participación contendida en el art. 5.1 de la NF para deducir que efectivamente se trata de una expresión del referido derecho fundamental: “Las personas residentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, directamente o a través de las correspondientes entidades ciudadanas, tienen el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos .”

Sin embargo la Diputación en el juicio ha defendido lo contrario. Ha negado la posibilidad de que las entidades sean titulares de ese derecho y le ha negado el carácter de político a la participación.

Y nos preguntamos, ¿qué opinan las Juntas Generales que aprobaron esa Norma Foral?JJGG

La Diputación Foral no parece muy dispuesta a abrirse a un debate público sobre la política de la gestión de los residuos pese a que en comparecencia pública de 6 de junio de 2016 se comprometió a hacerlo. En aquella ocasión el Diputado foral de medio ambiente, Sr Asensio, al anunciar el proceso de participación del nuevo PIGRUG 2017-2030 a celebrar entre julio y diciembre de 2016 y del que nada más se supo, quiso subrayar que sería esa “la primera vez que se hace un proceso público de participación en esta materia”

asensio-presentación participación

El vídeo puede verse en http://www.gipuzkoa.tv/es/detalle-video/video/presentacion-del-proceso-de-participacion-pigrug-2017-2030.

Además, en este caso, el derecho de participación está vinculado absolutamente con la tarea de protección del medio ambiente y el derecho a la salud y a la integridad física propia y de sus hijas e hijos. Así lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en diferentes sentencias posteriores a la esgrimida por la DFG de 1995 (sentencia de 10 de noviembre de 2004 y la sentencia de 10 de enero de 2012, caso Di Sarno contra Italia) que, refiriéndose a la gestión de residuos, exige que los ciudadanos puedan recibir información suficiente para evaluar el daño al que se exponen. Este derecho de la ciudadanía de acceso a la información ambiental se vincula al derecho al respeto de la vida privada.

En ese mismo sentido, el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (publicada en el DOUE de 30 de marzo de 2010) consagra el derecho a la protección del medio ambiente como derecho fundamental.

Entendemos que la iniciativa ejercida por GURASOS trasciende claramente la mera participación administrativa y es encuadrable en una auténtica participación política y directa, que afecta sin duda a los derechos fundamentales y que la Diputación Foral ha perdido la oportunidad de engancharse a los nuevos tiempos que marcan los textos legales y sentencias europeas, anclándose en una visión reduccionista del derecho de participación ciudadana que además se separa de la propia regulación foral que pretendió acertadamente ampliar.

LA SOCIEDAD TENDRÁ LA ULTIMA PALABRA Y EL ACUERDO VA A SER LA SOLUCIÓN

No nos cansaremos de recordarlo, digan lo que digan, se pongan como se pongan es NUESTRO derecho, es un DERECHO HUMANO, reconocido por los tratados internacionales, a PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS (Política de gestión de residuos) y lo vamos a ejercer. Vamos a participar en la decisión. Y esta será consensuada. Tiempo al tiempo.

En ese sentido GURASOS anuncia las líneas de actuación de los próximos meses que dará a conocer públicamente en los próximos días.

Se trata de dos iniciativas sociales de calado, imaginativas y novedosas que a su entender van a permitir desbloquear la situación y alcanzar el objetivo de lograr una solución acordada para la gestión de los residuos.

Una de ellas precisamente, denominada HITZA-HARTU va a consistir precisamente en la puesta en práctica de un proceso de participación sin precedentes, organizado desde la sociedad civil.

EKIMEN JURIDIKO BERRIAK

GURASOS-EK EZ DU AMORERIK EMAN KONPONBIDE ADOSTUA LORTZEKO BIDEAN, ETA HORREGATIK EKINTZA JURIDIKO BERRIAK ABIATU DITU, ETA HORIEK ERRAUSTEGIAREN KONTRATUAREN ADJUDIKAZIOAN ATZERAPENA EKARRIKO DUTE, ETA BEHARBADA HURA ETETEA ERE. HORREKIN BATERA GIZARTE EKIMEN BERRIAK IRAGARTZEN DITU, ETA HORIEK, TALDEAREN IRITZIAN, GATAZKAREN KONPONBIDEA ERRAZTUKO DUTE DATOZEN HILABETEOTAN.   

Une honetan lizitazio prozesuaren barruan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren beraren administrazio auzitegi batek ebazteko dago eskaintzetan bigarren gelditu zen FCCk egindako kontratu-errekurtsoa.

Errekurtso hori jartzeak automatikoki adjudikazioa etetea dakar berekin hura ebazten den arte, eta Ingurumeneko Foru diputatuak iragarri zuenez, martxoko hil honen amaieran gertatuko da.

 justicia-y-razon-1

Eskumen gabeziaren planteamendua kontratu-errekurtsoen foru administrazio Auzitegiari.

Halere oso posible da beste atzerapen bat gertatzea prozedura horretan, Foru Auzitegia ez delako organo eskuduna FCCren errekurtsoa ebazteko.

GuraSOSek gaur bertan eskatu dio foru organoari eskumenik gabeko adieraz dezala bere burua, eta errekurtsoa Euskadiko Autonomi Erkidegoko administrazio organoari igortzea erabaki dezala. Horrek kontagailua zerora jarri dela esan nahiko luke eta beste bi hilabeteko atzerapena ekarriko luke.

GuraSOSek bere eskaera Foru organoaren beraren irizpidean oinarritzen du. Horretarako eskaerari Foru Auzitegiaren beraren 2013ko maiatzaren 14ko ebazpena erantsi dio, non bere eskumen gabezia adierazi zuen garai hartan Urbaser enpresak GHKren aurka jarri zuen errekurtso bereziari buruz.

Aurrekari horretan GHKren kontratu batean Urbaserrek jarritako errekurtsoa ebazten zen, eta aipatutako foru organoak eskumen gabezia adierazi zuen eta eskuduna ebazteko organo autonomikoa zela.

Partzuergoaren lurralde esparruak Gipuzkoakoa gainditzen du.

Foru Auzitegiaren eskumen gabezia ez dator bakarrik lehenago aipatutakotik. Horretaz gain, beste zirkunstantzia erantsi bat ere badago, ze partzuergo horretan Debabarrena mankomunitatea ere badago, eta hor badira bi udalerri Bizkaiko Lurralde Historikokoak direnak, hain zuzen Ermua eta Mallabia. GuraSOSek salatu du arrazoi horregatixe ezin dela izan ezargarri foru arautegia. Partzuergoaren lurraldeak Gipuzkoako udalez gaindiko esparrua gainditzen du, eta Lurralde Historikoen Legeak xedatutakoari jarraiki, eta halaber Euskadiko Tokiko Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera, hura antolatzeko eskumena legedi autonomikoari dagokio, eta horrek, jakina, konplikazioak areagotuko ditu eta arazo larria izango da Foru Aldundia oinarritzen den lege arkitekturarako.

 

PIGRUG edo Gipuzkoako Hiri-Hondakinen Kudeaketako Plan Integralaren iraunaldia luzatzearen aurkako errekurtsoa, eta hura eteteko eskaera.

Bestalde, aurretik iragarri zuen bezala, GuraSOSek administrazio auzietarako errekurtsoa jarri zuen martxoaren 21ean, eta demanda idatzia formulatu du Gipuzkoako Lurralde Historikorako 2017ko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 8/2016 Foru Arauaren Zortzigarren Xedapen Gehigarriaren kontra.

Aipatutako xedapen horren bitartez Batzar Nagusiek PIGRUG 2002-2016ren iraunaldia luzatu zuten, eta halaber abenduaren 23ko 7/2008 Foru Arauak onarturiko 2008-2016 Aurrerapen Agiria, harik eta bi dokumentu horietan aurreikusten diren azpiegituren egikaritze osoa eta zehaztapenen erabateko betetzea gertatzen den arte.

Idatzi berean errekurtsoaren objektu den xedapen orokorraren iraunaldiaren kautelazko etendura ezartzeko eskatu du. 

PIGRUGaren iraunaldia 2016ko abenduaren 31n amaitzen zen. Foru Aldundiak 2016ko maiatzean ekin zion PIGRUG 2017-2030 tramitatzeari eta ekainaren 6an legez onartu aurretik egin behar den parte-hartze prozesua iragarri zuen. Aipaturiko parte-hartze prozesua uztailaren eta abenduaren bitartean egin behar zen. 2016ko abenduaren amaierarako aurreikusten zen behin betiko onarpena GFAk berak Eusko Jaurlaritzari aurkeztu zion kronogramaren arabera.

Alabaina erabaki zuen politikoki Plana EZ tramitatzea eta hala legez herritarrek onartua duten eskubidearen erabilera SAIHESTEA.

Kontratua 2016ko abenduaren 31n adjudikatzekotan zen, Markel Olano ahaldun nagusiak berak halaxe iragarri baitzuen jendaurrean 2016ko abenduaren 27an egindako prentsaurrekoan.

Alabaina GuraSOSek salatu zuenean zirkunstantzia hura ez zela egiazkoa, eta Partzuergoaren batzarraren egun hartako akordioa aurretiazko tramite bat zela, Aldundiak gogoz kontra onartu egin behar izan zuen azkenean.

Partzuergoa garaiz iritsi ez denez PIGRUG 2002-2016 iraungi baino lehen kontratua adjudikatzera, Aldundiak aurrekontuen Foru Arauan xedapen gehigarri bat sartzea bultzatu du, Planaren iraunaldia luzatzeko. Batere tramitaziorik burutu gabe egin du, xedapen hori erabat arrotz den aurrekontuen gaineko Arau batean, eta herritarrei bizkarra emanda, haiek ez baitute Aldundiaren asmoen berri jakiterik izan, eta gainera aurrez eragotzi baitzaie, Legeak egitea eskatzen duen bezala, sektoreko plangintzaren berrikuspenaren erabakian parte hartzea. Ezin dugu ahaztu hondakinen 22/2011 legearen 14.5 artikuluak hondakinen gaineko planak gutxienez 6 urtez behin berrikustera behartzen duela, eta PIGRUGek 8 urte dituela berrikusi gabe, eta hura luzatu nahi da beste hiru urtez erraustegia eraiki arte.

Horiexek dira GuraSOSek jarritako errekurtsoaren arrazoiak eta orain administrazioarekiko auzietarako Salak erabaki beharko du ondoriorik gabe uzten duen, hots, eteten duen Batzar Nagusiek egindako “trikimailua”.

PIGRUG eteteko eskaera onartzeko Auzitegiak duen argudio nagusia da kautelazko neurri horrek ez diola inolako kalterik eragiten interes publikoari; izan ere, horrek foru planentzat ekarriko lukeen atzerapena ez litzateke GuraSOSen eskaerari edo erabaki judizialari egoztekoa, baizik eta Aldundiari berari, PIGRUGen tramitazioa “aparkatzeko” erabaki politikoari, inoiz argitu ez duena portzierto, eta GuraSOSen iritzian Aldundiak parte-hartze prozesua egin nahi ezari egotzi behar zaiona.

Auzitegiak eskatutako etendura onartuz gero, erraustegiaren kontratua objektu egiazko eta zilegizkorik gabe geratuko litzateke, sektoreko justifikaziorik gabe eta ezingo da aurrera eraman.

 

Eteteko eskaera kontratu-errekurtsoen foru administrazio Auzitegiari.

EAEko Auzitegi Nagusiak PIGRUGen iraunaldia luzatzea eteteko eskaera ebazten duen bitartean, GuraSOSek Foru Administrazio Auzitegiari eskatu dio FCCk kontratua Urbaserri adjudikatzearen aurka jarritako errekurtsoaren tramitazioa eten dezala.

Kautelazko etendura eskaerak ukatu zituzten EAEko Auzitegi Nagusiaren ebazpenen aurkako errekurtsoak.

GuraSOSek aukera baliatu du aditzera emateko ezen EAEko Auzitegi Nagusiaren bigarren sekzioaren 2017ko otsailaren 15eko Autoaren aurka, zeinak ingurumen baimena kautelaz eteteko eskaera ukatu zuen, berraztertze errekurtsoa jarri zuela eta laster ebatziko duela EAEko Auzitegi Nagusiko administrazio-auziekiko Salaren bigarren sekzioak. Ebazpen horren aurka kasazio errekurtsoa jar daiteke Auzitegi Gorenean.

Bestalde, beste kasazio errekurtso bat ere prestatu du EAEko Auzitegi Nagusiaren administrazio-auzietarako Salaren lehen sekzioak 2017ko urtarrilaren 27an emandako epaiaren aurka, zeinak ezetsi zuen GuraSOSek erraustegiaren kontratuaren tramitazioa eteteko egindako eskaera. Martxoak 23an jakinarazi zaio GuraSOS-i aipatutako KASAZIO ERREKURTSOA TRAMITERA ONARTU DUELA SUPREMOAK (martxoak 17ko autoa). Parte inplikatuek 30 eguneko epea dute alegazioak aurkezteko. Horrek suposatzen du suspentsio eskaera baztertzen zuen erresoluzioa oraindik ez dela irmoa eta GuraSOS-en iritziz, kasazo errekurtso hau argitu arte ez liztateke liziztazioa burutu behar.

dscf7130

Gizarte ekimen berriak

Donostian hamar mila lagunetik gora elkarretaratu zituen otsailaren 19ko manifestazio arrakastatsuaren ondotik, bere hamar hilabete osatu gabeko existentzian egindakoaren balorazioa egin du, eta datozen hilabeteetarako jarduketa lerroak erabaki ditu, eta haiek datozen egunetan jendaurrean azalduko ditu.

Garrantzi handiko bi gizarte ekimen dira, irudimentsuak eta berritasun handikoak, eta egoera desblokeatzea lortuko dutelakoan dago GuraSOS.

guraSOS-logotipoa

NUEVAS ACCIONES JURíDICAS.

GuraSOS NO CESA EN SU EMPEÑO POR CONSEGUIR UNA SOLUCIÓN CONSENSUADA Y EMPRENDE NUEVAS ACCIONES JURíDICAS QUE VAN A CONLLEVAR UN NUEVO RETRASO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA INCINERADORA E INCLUSO SU SUSPENSIÓN. JUNTO A ELLO ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS SOCIALES QUE A SU ENTENDER VAN A FACILITAR LA SOLUCIÓN SATISFACTORIA DEL CONFLICTO EN LOS PRÓXIMOS MESES.
 

En estos momentos en proceso de licitación se encuentra pendiente de la resolución por un Tribunal administrativo interno de la Diputación Foral de Gipuzkoa del recurso contractual formulado por la oferta que quedó en segundo lugar (FCC).

La interposición de ese recurso administrativo contra la adjudicación conlleva la suspensión automática de la adjudicación hasta tanto se resuelva, lo cual se anunció por el Diputado Foral de medio ambiente ocurriría a finales de este mes de marzo.

 justicia-y-razon-1

Planteamiento de incompetencia al Tribunal administrativo foral de recursos contractuales.

Sin embargo es muy posible que se produzca otro retraso en ese procedimiento debido a que el Tribunal Foral no es el órgano competente para resolver el recurso de FCC.

GuraSOS ha solicitado hoy al órgano foral que se declare incompetente y que acuerde trasladar el recurso al órgano administrativo de la Comunidad autónoma de Euskadi. Ello significaría poner a cero el contador y otros dos meses más de retraso.

GuraSOS fundamenta su solicitud en el propio criterio del órgano Foral A tal efecto el escrito acompaña una resolución del propio Tribunal Foral de 14 de mayo de 2013 donde ya declaró su incompetencia en relación al recurso especial que en aquélla fecha interpuso Urbaser contra un acuerdo de GHK.

En ese precedente se resolvía un recurso interpuesto por Urbaser en un contrrato de GHK y el órgano foral declaró su incompetencia y consideró que el competente era el órgano autonómico.

El ámbito territorial del Consorcio excede de Gipuzkoa.

La falta de competencia del Tribunal Foral no se deriva solamente de lo anterior. Se da también la circunstancia añadida de que en el consorcio, participa una mancomunidad (Debabarrena) que tiene entre sus miembros dos municipios del TH de Bizkaia, en concreto los municipios de Ermua y Mallabia. GuraSOS ha denunciado que por ese motivo la normativa foral no puede ser de aplicación. El territorio del Consorcio supera el ámbito supramunicipal de Gipuzkoa y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Territorios Históricos y la recientemente aprobada Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi la competencia para su ordenación correspondería a la legislación autonómica, y a los correspondientes órganos de la Comunidad Autónoma, lo cual va a suponer una complicación añadida y supone un serio problema para la arquitectura legal en la que se basa la Diputación Foral.

 

Interposición de recurso y solicitud de suspensión contra ampliación vigencia PIGRUG

Por otra parte, tal y como había anunciado, GURASOS interpuso el 21 de marzo, un Recurso Contencioso-administrativo y ha formulado escrito de demanda contra la Disposición Adicional Octava de la Norma Foral 8/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2017.

Mediante dicha disposición las Juntas Generales procedieron a ampliar la vigencia del PIGRUG 2002-2016 y su Documento de Progreso 2008-2016, aprobados por la Norma Foral 7/2008, de 23 de diciembre hasta tanto no se produzca “el total cumplimiento de las determinaciones y la completa ejecución de las infraestructuras previstas en ambos documentos.”

En el mismo escrito ha venido a solicitar la medida cautelar de suspensión de la vigencia de la disposición general objeto de recurso. 

La vigencia temporal del PIGRUG finalizaba el 31 de diciembre de 2016. La Diputación Foral inició el mayo de 2016 la tramitación del PIGRUG 2017-2030 y el 6 de junio anunció el proceso de participación al que legalmente debe someterse antes de la aprobación del mismo. Dicho proceso de participación había de desarrollarse entre los meses de julio y diciembre. Para finales de diciembre de 2016 se preveía su aprobación definitiva según el cronograma que la propia DFG presentó ante el Gobierno Vasco.

Sin embargo decidió políticamente NO tramitar el Plan y así EVITAR que la ciudadanía ejerciera el derecho que legalmente ésta tiene reconocido.

Contaba con adjudicar el contrato antes del 31 de diciembre de 2016 y de hecho así lo anunció públicamente el propio Diputado General Markel Olano en rueda de prensa de 27 de diciembre de 2016.

Sin embargo ante la denuncia de GuraSOS de que esa circunstancia no era cierta y de que el acuerdo de la asamblea del Consorcio de aquel día se trataba de un trámite previo, la Diputación terminó reconociendo a regañadientes de que así era.

Como el Consorcio no ha llegado a tiempo de adjudicar el contrato antes de que haya caducado el PIGRUG 2002-2016, la Diputación ha impulsado la introducción de una disposición adicional en la Norma Foral de presupuestos ampliando la vigencia del Plan. Lo ha hecho sin tramitación alguna, dentro de una Norma presupuestaria a la que esa disposición es absolutamente ajena y a espaldas de la ciudadanía, que no se ha podido enterar de sus intenciones y a la que se le ha impedido participar previamente en la decisión relativa a la revisión de la planificación sectorial como la Ley exige que se haga. No hemos de olvidar que el artículo 14.5 de la Ley 22/2011 de residuos obliga a revisar los planes de residuos al menos cada 6 años y el PIGRUG lleva 8 sin revisar y se pretende demorar la misma hasta la construcción de la incineradora (otros 3 años).

Esos son los motivos del recurso interpuesto por GuraSOS y ahora la Sala de lo contencioso administrativo tendrá que decidir si deja sin efectos (si suspende) el “apaño” que han realizado las Juntas Generales.

El argumento principal con el que cuenta el Tribunal para acceder a la solicitud de suspensión del PIGRUG es que dicha medida cautelar no supone daño alguno al interés público pues el retraso que ello supondría para los planes forales no sería imputable a la solicitud de GuraSOS y a la decisión judicial sino a la decisión política de la propia Diputación de haber “aparcado” la tramitación del PIRGUG 2017-2030 por motivos que nunca ha aclarado y que GuraSOS no duda en atribuir a su negativa a someterse al proceso de participación que ello conlleva.

De acceder el Tribunal a la suspensión solicitada, el contrato de la incineradora quedará sin objeto cierto y lícito, sin justificación sectorial alguna y no podrá ejecutarse.

Solicitud de suspensión al Tribunal administrativo foral de recursos contractuales.

Mientras tanto el TSJPV resuelve la solicitud de suspensión de la ampliación de la vigencia del PIGRUG GuraSOS ha solicitado al Tribunal Administrativo foral que suspenda la tramitación del recurso contractual interpuesto por FCC contra la adjudicación de Urbaser.

Recursos contra las resoluciones del TSJPV que denegaron las anteriores solicitudes de suspensión cautelar.

GuraSOS interpuso recurso de reposición frente al Auto de la sección segunda del TSJPV de 15 de febrero de 2017 que denegó la medida cautelar de suspensión de la Autorización ambiental el cual se está tramitando y será resuelto próximamente por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJPV. Frente a esa resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Por otra parte también ha preparado un recurso de casación contra la sentencia de la sección primera de la Sala de de lo contencioso administrativo del TSJPV de fecha 27 de enero de 2017 que desestimó la solicitud de GuraSOS de suspender la tramitación del contrato de la incineradora. EL 23 de marzo se nos ha comunicado que el Supremo (auto del 17 de marzo) HA ADMITIDO A TRAMITE ESTE RECURSO DE CASACIÓN. Emplaza a las partes a que presenten alegaciones en 30 días. Por lo tanto aquella resolución todavía no es firme. En opinión de GuraSOS no debe licitarse hasta que no se resuelva este recurso de casación.

dscf7130

Nuevas iniciativas sociales.

Tras la exitosa manifestación de 19 de febrero pasado que reunió en Donostia a más de 10.000 personas, GuraSOS ha llevado a cago una valoración de los escasos 10 meses de su existencia y ha decidido las líneas de actuación de los próximos meses que dará a conocer públicamente en los próximos días.

Se trata de dos iniciativas sociales de calado, imaginativas y novedosas que a esperemos permita desbloquear la situación.

guraSOS-logotipoa